Afwezigheid melden

Melden van een afwezigheid kan via: toezicht@sabkzottegem.be.

Indien van toepassing kan je een attest bijvoegen.

Geldige attesten bij afwezigheid:

 • Afwezigheid door ziekte 1 dag: tot 4 maal in schooljaar:
  • schriftelijke verklaring door ouder of meerderjarige leerling (op papier of elektronisch, naam van de leerling en datum vermelden)
 • Afwezig door ziekte (uitgezonderd vorige):
  • medisch attest
 • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging:
  • verklaring van de ouder(s)
 • Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank:
  • dagvaarding of proces verbaal van de oproeping
 • Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere jeugdzorg:
  • attest van de bevoegde instantie
 • Afwezigheid om een familieraad bij te wonen:
  • attest van het vredegerecht
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een manifestatie als topsporter/kunsten statuut A of B:
  • attest statuut A of B of attest van betrokken vereniging.
 • Afwezigheid wegens deelname examen voor Examencommissie secundair onderwijs:
  • attest van de examencommissie
 • Afwezigheid door zwangerschap: (minstens 1 week voor vermoedelijke bevallingsdatum, maximaal 14 weken na de bevalling met maximum 15 weken):
  • medisch attest arts
 • Afwezigheid door de uitvoering van een orde of tuchtmaatregel:
  • attest van de directeur
 • Afwezigheid wegens school of beroepsverplichtingen:
  • attest van de school of werkgever
 • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:
  • attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders
 • Afwezigheid wegens deelname oudercontact of participatieorgaan van onderwijsinstelling van onderwijsinstelling:
  • Uitnodiging
 • Afwezigheid wegens deelname als actief lid van amateurkunstenorganisatie aan culturele manifestatie:
  • uitnodiging, flyer of affiche
 • Afwezig gewettigd door de academie (maximaal 3 tussen 1 oktober en 1 februari):
  • geen attest nodig