Geldige attesten bij afwezigheid

 • Afwezig door ziekte: medisch attest
 • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging: verklaring van de ouder(s)
 • Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank: dagvaarding of proces verbaal van de oproeping
 • Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere jeugdzorg: attest van de bevoegde instantie
 • Afwezigheid om een familieraad bij te wonen: attest van het vredegerecht
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een manifestatie als topsporter/topkunsten statuut A of B: attest statuut A of B of attest van betrokken vereniging.
 • Afwezigheid wegens deelname examen voor Examencommissie secundair onderwijs: attest van de examencommissie
 • Afwezigheid door zwangerschap (max 1 week voor vermoedelijke bevallingsdatum, tot 9 weken na de bevalling): attest arts
 • Afwezigheid door de uitvoering van een orde of tuchtmaatregel: attest van de directeur
 • Afwezigheid wegens school of beroepsverplichtingen: attest van de school of werkgever
 • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders: attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders
 • Afwezig gewettigd door de academie (maximaal 3 tussen 1 september en 1 februari): geen attest nodig

 

Een afwezigheid kan je melden via: toezicht@sabkzottegem.be