Nieuw decreet DKO

Vanaf 1 september 2018 wordt voor het deeltijds kunstonderwijs een nieuw decreet van kracht. Nieuwe einddoelen en een vernieuwde opleidingsstructuur zullen het dko actualiseren en sterker verankeren in het onderwijs.

Het decreet verbreedt de toegankelijkheid van de academies. Er kunnen weer nieuwe opleidingen en vestigingsplaatsen opgericht worden na een programmatiestop de afgelopen jaren. Samenwerkingsinitiatieven met het leerplichtonderwijs worden structureel mogelijk.

Het niveaudecreet biedt meer rechtszekerheid voor leerlingen, ouders en het schoolbestuur en in een nieuw academiereglement worden afspraken tussen de leerling en de academie vastgelegd.

De certificaten die de academie uitreikt na het behalen van competenties zijn van rechtswege erkend en ingebed in de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Het behalen van bepaalde basiscompetenties geeft toegang tot een volgende graad, maar ook instroom op leeftijd blijft mogelijk binnen het domein beeldende en audiovisuele kunst.

Het niveaudecreet geeft de academies meer vrijheid voor de eigen artistieke en pedagogische visie en gaat uit van een toekomstgericht dko dat overeenstemt met hedendaagse evoluties in de kunsten.

Uiteraard zal ook SABK Zottegem vanaf 1 september 2018 met het nieuwe decreet van start gaan en meteen ook de kans grijpen om een aantal vernieuwingen door te voeren en het aanbod uit te breiden:

  • Het cross-overproject: in deze interdisciplinaire opleiding kan de student met artistieke ervaring zich verdiepen/verbreden en ontwikkelt samen met een mentor een eigen traject waarvan de uitwerking gekoppeld wordt aan verschillende ateliers.
  • De cursus kunstbeschouwing wordt een volwaardige opleiding: kortlopende studierichting beeldende en audiovisuele cultuur. Deze richt zich voornamelijk tot de niet-creërende cultuurliefhebber die zich wil ontwikkelen tot kritische kunst- en cultuurkenner.
  • Opstart van een opleiding beeldhouwen en ruimtelijke kunst
  • In de vestigingsplaats Herzele start vanaf 1 september 2018 een derde graad beeldatelier. Leerlingen die het 6de leerjaar beëindigen kunnen hun traject ter plaatse verder zetten en ook  jongeren tussen 12 en 17 jaar kunnen bij dit atelier aansluiten.

Het studie aanbod en de lessenroosters per vestigingsplaats vindt u binnenkort op onze website. 

Voor de volledige tekst van het nieuwe decreet dko verwijzen we graag naar de website van Onderwijs Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/decreet-deeltijds-kunstonderwijs

Wij hopen met deze vernieuwingen nog beter tegemoet te komen aan de leervraag van (kandidaat)studenten en u weer te mogen verwelkomen volgend schooljaar.

Overzicht van het huidige aanbod SABK Zottegem en overeenstemmend het geactualiseerde aanbod met nieuwe benamingen vanaf 1 september 2018