3de graad contactweek

De laatste week voor de kerstvakantie (15 tot 19 december) worden ook voor de leerlingen van 12-18 jaar korte contactmomenten georganiseerd. De leerkrachten nemen hiervoor contact op met de leerlingen.

Tijdens deze momenten kan de leerkracht met de leerling het thuiswerk bespreken en overleggen hoe er na de kerstvakantie kan gestart worden in beperkte groepjes van 4 leerlingen per lokaal.