Vanaf 18 jaar

Derde graad: vanaf 18 jaar, 4 lesuren per week

 • Initiatieatelier: di 13.30 - 17 uur of 17.30 - 21.00 uur

 

Vierde graad: vanaf 18 jaar, 8 lesuren per week

 • Schilderkunst:  atelier open di 13.30 - 21.00 uur, woe 17.30 - 21.00 uur, vr 13.30 - 17.00 uur en za 9.00 - 12.30 uur
  Schilderkunst is actueler dan ooit. Veel hedendaagse kunstenaars verdiepen zich opnieuw in deze eeuwenoude kunstdiscipline.
  In deze optie staat de ontwikkeling van de artistieke persoonlijkheid centraal en is er ruimte voor onderzoek en experiment. Je maakt er kennis met zowel de oude meesters als de hedendaagse kunstenaars.
  De eerste 2 jaar maken we je wegwijs  in de grondbeginselen van de Schilderkunst. Je leert er omgaan met de diverse aspecten van de beeldtaal: vormweergave, compositie, lijnvoering, kleur en verfbehandeling komen uitgebreid aan bod. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met acryl, H2O en olieverf maar ook andere verfsoorten en technieken worden voorgesteld. We houden het klimaat in de klas gezond door het gebruik van de nieuwe generatie geurloze oplosmiddelen.
  Inhoudelijk start je met het waarnemen naar eenvoudige thema’s. Vanaf het derde jaar bepaal je, in overleg met de leerkracht, zelf de themakeuze en de uitvoering ervan. Zo ontwikkel je een eigen stijl onder individuele begeleiding  en met respect voor de eigenheid van de student.
  Leerkrachten Roos Declerck, Stijn Eeckhout en Ilse Verschaeve
   
 • Tekenkunst: atelier open di & vr 13.30 - 21.00 uur, woe & do 17.30 - 21.00 uur
  Leren tekenen in tezelfdertijd een kwestie van concentratie en van ontspanning.
  Het is een intense bezigheid die je het besef van plaats en tijd doet verliezen.
  Tekenen is in de eerste plaats leren kijken en waarnemen om vervolgens handigheid te verwerven in het weergeven op papier van het geobserveerde.
  Het is een directe bezigheid die met de meest eenvoudige middelen kan aangevat worden.
  Aan de hand van opdrachten en oefeningen met verschillende materialen en technieken wordt de student de weg gewezen.
  Hierbij wordt zowel belang gehecht aan technische beeldaspecten (compositie, verhoudingen, perspectief, opbouw enz…) als aan expressie en interpretatie.
  Zo ontwikkelt de student een eigen, persoonlijk beeldende taal.
  In de tekenopleiding zijn wekelijks twee verschillende momenten voorzien.
  In het eerste worden op een avontuurlijke manier diverse aspecten van de tekentechniek onderzocht, door te werken rond voorwerpen, stilleven of landschap. Het tweede moment concentreert zich vooral op de studie, de verhoudingen en de karakteristieken van vormen.
  Leerkrachten Vigdis De Cauter, Jan De Kegel en Simon Verougstraete
 • Fotokunst:  atelier open di & do 17.30 - 21.00 uur, wo 17.30 - 21.00 uur
  In het atelier fotokunst vloeien analoge en digitale fotografie door elkaar. Heb je slechts interesse in 1 van beide of eerder zin om eens afwisselend bezig te zijn met oude en nieuwe technieken, dat kan! De rode draad is om op een creatieve manier met fotografie bezig te zijn en daarbij staat persoonlijke ontwikkeling centraal.
  Fotografie is een cocktail van verschillende ingrediënten, niet enkel de technische aspecten van het medium komen aan bod,  maar ook beeldende, inhoudelijke, creatieve en artistieke inbreng die zorgen voor een persoonlijke touch, zijn onmisbaar.
  Wijk af van tips en trics en ga op zoek naar hoe een eigen, unieke kijk te ontwikkelen.
  Via workshops en begeleiding, komen verschillende thema’s aan bod.  Vanuit eigen interesses en op eigen tempo ontwikkel je de skills die nodig zijn.
  Basis van de camera, bewerking, studiofotografie, de flits, grootformaat … alle aspecten komen doorheen de jaren aan bod.
  Leerkrachten Hanne Lamon en Stijn Eeckhout
   
 • Keramiek:  atelier open di 13.30 - 21.00 uur, woe 13.30 - 21.00 uur, vr 13.30 - 21.00 uur, za 9.00 - 12.30 uur ((aanpassing 2023-2024)
  Klei is een tactiele materie die zijn schoonheid in zich draagt.
  Van een oeroude materie tot een hedendaags beeldvorming / communicatie.
  Een taal via duwen, knijpen, krassen, rollen, opbouwen, stapelen, gieten, draaien,... tot de warmte van het vuur!
  Zowel functionele als vrije sculpturale vormgeving.Vele keramische toepassingen worden belicht en toegepast. Experimenten maken de mogelijkheden en beperkingen van klei zichtbaar.
  Leerkrachten Sarah De Schepper en Sylvia Meert
 • Beeldhouwen en ruimtelijke kunst: atelier open di & do van 17.30 - 21.00 uur, za van 9.00 - 12.30 uur
  In het beeldhouw atelier wordt hoofdzakelijk gewerkt met opdrachten.
  De eerste jaren worden strikt opgevolgd, hogere jaren krijgen gaandeweg meer vrijheid maar altijd in samenspraak met de leerkracht.
  De grondbeginselen van de beeldhouwkunst staan centraal in het atelier. Dit wil zeggen dat begrippen zoals: materie, massa, vorm, volume, zwaartekracht, huid, vormspanning, ... het vertrekpunt zijn voor het maken van objecten.
  Er is geen hiërarchie tussen abstracte kunst en figuratieve kunst. Tijdens de lessen worden beide aspecten van de beeldhouwkunst besproken.
  Naargelang de persoonlijkheid en de wens van de student wordt een traject uitgewerkt op maat.
  Het creatieve en artistieke aspect van de beeldhouwkunst primeert op het louter technische.
  Materialen: klei, gips, polyester, polyurethaan, beton, silicone, schuimen, hout, staal, pvc,...
  De materialen worden gekozen vanuit de persoonlijke voorkeur, in samenspraak met de leerkracht.
  Leerkracht Jan Wyffels
   
 • Cross-over-project:
  Het cross-over atelier biedt de student met artistieke ervaring een nieuwe uitdaging. Na het beëindigen van een opleiding in één van onze ateliers ontwikkel je een nieuw project door je verworvenheden te combineren met een andere discipline. Tijdens maandelijkse contactmomenten werk je samen met een mentor de inhoud van je parcours uit en programmeer je in samenspraak met de betrokken atelierleerkrachten de realisatie van je project in de respectievelijke ateliers van je cross-over.
 • Grafiekkunst: atelier open di van 13.30 - 21.00 uur, woe 13.30 - 21.00 uur (aanpassing 2023-2024)
  In de overvloed van beelden waarmee we dagelijks geconfrontreerd worden, neemt grafiek een belangrijke plaats in. De oorspronkelijke functie, kunstwerken reproduceren, heeft plaats gemaakt voor een autonome kunstvorm, waarbij verschillende kunstdisciplines kunnen samenkomen.
  In de optie Vrije Grafiek werken we rond een steeds veranderend en zichzelf ontwikkelend medium, waarin het onderzoek van een beeld zich onderscheidt in verschillende technieken: etsen, houtsnede, zeefdruk, digitale en fotografische drukprocédés, polyesterlithografie,...
  Deze technieken, aangevuld door onderzoek en experiment, worden als middel aangewend om tot een persoonlijke beeldtaal te komen. Dit proces wordt ondersteund door de docenten door middel van individuele begeleiding. Hierbij veroorzaakt het verleggen van de grenzen van het medium een evolutie in kijken, denken en doen.
  Leerkrachten Vigdis De Cauter en Kevin Vanwonterghem
   
 • Kunst & cultuur: 
  De kunstpraktijk kan niet los gezien worden van de kunstgeschiedenis. Een grondig inzicht in het kunstfenomeen is het eerste objectief. Zowel voor de hedendaagse kunst als voor de kunst uit het verleden is het inzicht in de chronologische en ruimtelijke situering van groot belang. Men ontwikkelt vooral een levendige belangstelling voor de kunstactualiteit.
  De lesonderwerpen sluiten vaak aan bij lopende tentoonstellingen. De academie organiseert regelmatig studiereizen naar belangrijke musea of interessante exposities.
  Leerlingen van de specialisatiegraad volgen bijzondere kunstgeschiedenis, deze is meer afgestemd op de gekozen optie.  Hierbij wordt ingegaan op de concrete ateliersituatie van de student.  Hier kan men een persoonlijke visie ontwikkelen over moderne en hedendaagse kunst.
  Leerkracht Katrien Rollewagen
 • Kunstgeschiedenis en kunstactualiteit: za 10.50 tot 12.30 uur
  Deze kortlopende opleiding van 2 u/week gedurende 3 jaar richt zich voornamelijk tot de niet-creërende cultuurliefhebber die zich wil ontwikkelen tot kritische kunst- en cultuurkenner. Zowel hedendaagse als kunst uit het verleden komen uitgebreid aan bod. De kunstactualiteit wordt op de voet gevolgd en regelmatig staan er musea- en tentoonstellingsbezoeken op het programma. Er wordt gestimuleerd tot kritisch reflecteren over en analyseren van kunst in het algemeen.
  Leerkracht Katrien Rollewagen

   

Specialisatiegraad: na het doorlopen van de 5 studiejaren van de vierde graad, heeft men de mogelijkheid zich te specialiseren gedurende 2 studiejaren.

 • Schilderkunst
 • Keramiek
 • Grafiekkunst
 • Fotokunst
 • Beeldhouwen en ruimtelijke kunst
 • Tekenkunst
 • Kunst- en cultuurfilosofie (1 lesuur in het 1ste en het 2de jaar specialisatiegraad) 
   

Vierde graad Schilderkunst vestigingsplaats Sint-Lievens-Houtem:

 • Na een inwijding van een meer klassiek technische aard, volgt een experimentele fase waarbij de artistieke persoonlijkheid van het individu benadrukt wordt.
 • Dagcursus schilderkunst (donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur).