Afwezigheid melden

Een afwezigheid kan je melden via afwezigheden@sabkzottegem.be of rechtstreeks via Mijn Academie.

Via Mijn Academie kan je al meteen aanduiden voor welke lessen de leerling afwezig zal zijn.

Indien van toepassing kan je een attest bijvoegen.

Geldige attesten bij afwezigheid:

 • Afwezigheid door ziekte 1 dag: tot 4 maal in schooljaar:
  • schriftelijke verklaring door ouder of meerderjarige leerling (op papier of via e-mail, naam van de leerling en datum vermelden)
 • Afwezig door ziekte (uitgezonderd vorige):
  • medisch attest
 • Afwezigheid om een religieuze feestdag te vieren van een door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging:
  • verklaring van de ouder(s)
 • Afwezigheid wegens oproeping of dagvaarding voor een rechtbank:
  • dagvaarding of proces verbaal van de oproeping
 • Afwezigheid wegens maatregelen in de bijzondere jeugdzorg:
  • attest van de bevoegde instantie
 • Afwezigheid om een familieraad bij te wonen:
  • attest van het vredegerecht
 • Afwezigheid om actief deel te nemen aan een manifestatie als topsporter/kunsten statuut A of B:
  • attest statuut A of B of attest van betrokken vereniging.
 • Afwezigheid wegens deelname examen voor Examencommissie secundair onderwijs:
  • attest van de examencommissie
 • Afwezigheid door zwangerschap: (minstens 1 week voor vermoedelijke bevallingsdatum, maximaal 14 weken na de bevalling met maximum 15 weken):
  • medisch attest arts
 • Afwezigheid door de uitvoering van een orde of tuchtmaatregel:
  • attest van de directeur
 • Afwezigheid wegens school of beroepsverplichtingen:
  • attest van de school of werkgever
 • Afwezigheid wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders:
  • attest van de bevoegde instantie of ondertekende verklaring van één van de ouders
 • Afwezigheid wegens deelname oudercontact of participatieorgaan van onderwijsinstelling van onderwijsinstelling:
  • Uitnodiging
 • Afwezigheid wegens deelname als actief lid van amateurkunstenorganisatie aan culturele manifestatie:
  • uitnodiging, flyer of affiche
 • Afwezig gewettigd door de academie (maximaal 3 tussen 1 oktober en 1 februari):
  • geen attest nodig