Heropstart academie

Beste ouder,
Beste leerling,

Vermoedelijk hebben jullie via de media reeds vernomen dat de academies gefaseerd en beperkt kunnen heropstarten vanaf 25 mei. Het spreekt vanzelf dat dit alleen kan wanneer de veiligheid van leerlingen en personeel kan worden verzekerd. Het feit echter dat wij onder andere niet kunnen werken met vaste contactbubbels maakt een volledige heropening voor 30 juni 2020 onhaalbaar vanuit veiligheidsoogpunt.

Dit betekent dat voor veel leerlingen een normale heropstart dit schooljaar niet mogelijk is, we blijven dan ook maximaal inzetten op afstandsonderwijs.

De leerlingen van 6 – 17 jaar zullen verder tot het einde van het schooljaar opdrachten krijgen van hun leerkrachten. Als de omstandigheden het toelaten organiseren we op het einde van juni een moment om individueel de werken van het voorbije jaar te komen ophalen.

Vanaf 25 mei kunnen voor een beperkte groep leerlingen die volgend jaar doorstromen naar het hoger kunstonderwijs één op één contactmomenten georganiseerd worden onder strikte voorwaarden en op afspraak met de leerkracht.

Vanaf 8 juni kunnen voor leerlingen voor wie het van cruciaal belang is (van de derde graad initiatieatelier, de vierde graad en specialisatie) korte één op één lesmomenten georganiseerd worden. Dit zal gebeuren onder strikte voorwaarden en op afspraak met de leerkracht. Hierbij zal voorrang gegeven worden aan de studenten die dit schooljaar afstuderen. De betrokken leerkrachten zullen hiervoor persoonlijk contact opnemen.

Alle leerlingen kunnen overgaan naar een volgend studiejaar of een volgende graad op basis van permanente evaluaties tot 13 maart en eventuele evaluaties tijdens de periode met afstandsonderwijs.

Voor volwassenen die afstuderen in de derde graad initiatie, de vierde graad en specialisatie wordt een evaluatiemoment of jury georganiseerd in juni. Helaas zal dit niet fysiek mogen doorgaan maar vervangen worden door een alternatief op afstand. We plannen voor de laureaten echter wel een toonmoment en een feestelijke afsluiter begin volgend schooljaar wanneer de omstandigheden het toelaten. Gezien de uitzonderlijke situatie kan een laatstejaarsstudent beslissen om niet deel te nemen aan het evaluatie/jurymoment en het jaar overdoen (op voorwaarde dat dit administratief nog mogelijk is) We wensen dit echter niet aan te moedigen om de continuïteit binnen de academie zo goed mogelijk te kunnen vrijwaren.

Van zodra het schoolbestuur op basis van de risicoanalyse heeft beslist hoe de concrete opstart kan gebeuren brengen we jullie op de hoogte. We kunnen wel nu reeds meegeven dat herinschrijven voor volgend schooljaar via e-mail zal kunnen, u ontvangt hiervoor een uitnodiging in de loop van juni.

Wij hopen dat de situatie stap voor stap positief blijft evolueren en dat jullie gezond mogen blijven!
 

Vriendelijke groeten,
Paul Nys
directeur