Heropstart 1 september

Voor de heropstart vanaf 1 september 2020 zijn er ondertussen duidelijke scenario’s uitgewerkt van verschillende niveaus (groen, geel, oranje, rood) Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld.

We starten op 1 september wellicht op niveau geel.

Voor de academie is dit alvast goed nieuws want het houdt in dat we mits het respecteren van een beperkt aantal maatregelen het schooljaar 2020 – 2021 op een vrij normale manier kunnen starten:

niveau geel:

 • Alle leerlingen gaan terug naar de academie.
 • Alle leerkrachten geven terug les in de ateliers.
 • Geen afstandsonderwijs
 • Kunnen doorgaan:
  • Vergaderingen
  • Inschrijvingen op het secretariaat
  • Extra-murosactiviteiten (tentoonstellingen bezoeken, uitstappen…) volgens de regels die in de bredere samenleving gelden
  • Activiteiten in groep (lezingen, vernisage’s…) volgens de regels die in de bredere samenleving gelden
  • Leerlingenevaluaties

Maatregelen niveau geel:

 • Extra handhygiëne en verluchting
 • Mondmasker indien afstand 1,5 meter niet mogelijk voor:
  • Personeel
  • Leerlingen +12 j.

Het volledige overzicht van de maatregelen per niveau krijg je via de link hieronder, hoofdstuk 8 is specifiek voor het deeltijds kunstonderwijs

https://onderwijs.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/scenario_1september_V4.pdf

 

Wij wensen je alvast een heel fijne zomervakantie toe en hopen je in september opnieuw te mogen verwelkomen!

Vriendelijke groeten
Paul Nys
directeur